Lean Manufacturing

Verminder verspillingen en vergroot de toegevoegde waarde. Verkort de doorlooptijd. Realiseer 100% kwaliteit. Lean Manufacturing staat bij ons voor de implementatie van verbetertechnieken (TPM, 5S, SMED, QRM, WCM, 6Sigma, Kaizen, VSM, etc.). Onder de kop 2B Lean leiden wij uw organisatie in de praktijk op om deze technieken toe te passen.

Praktijktrainers vertellen het, laten het zien en coachen uw mensen naar uw resultaat met min of meer gestandaardiseerde programma’s en vaste budgetten.